Foto Semeins is aangesloten bij het Thuiswinkel waarborg.
Uw winkelwagen
0 items in uw winkelwagen
Subtotaal: € 0,00

Informatie

Voorwaarden en instructies voor het retourneren

Eenvoudig retourneren

30 dagen niet goed geld terug

Retouren worden alleen in behandeling genomen als deze voldoen aan onze voorwaarden voor retour, deze vind u op deze pagina.

Lees deze goed voor u besteld om onduidelijkheden te voorkomen. Ook de uitsluitingen.Een herroepingsformulier vindt u onderaan de pagina van de Algemene Voorwaarden.

Of stuur de product/en op naar het volgende adres:Foto Semeins
Voorstad 36
4001 LT Tiel

Belangrijk is om de orignele orderformulier uit te printen en mee te sturen, geef ook aan wat de reden van retour is, zonder reden van retour kan het proces vertraagd worden.
Hieronder staan de voorwaarden van retour.

 

Standaard herroepingsrecht bij levering van producten

U heeft het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons toegezonden modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening
van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping: Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 30 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 30 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 30 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Wanneer de verkoper het product heeft gefinancierd, bijvoorbeeld door het verstrekken van een lening, wordt de financieringsovereenkomst automatisch ontbonden als de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht.
 

Het retour adres van Foto Semeins is:

Foto Semeins
Voorstad 36
4001 LT Tiel

Maak een post.nl instuurlabel Klik hier

 

Van herroepingsrecht uitgesloten artikelen:

- Producten vervaardigd conform instructies van de consument (maatwerk), zoals digital prints;


- software die al is geïnstalleerd of geregistreerd of waarvan de verzegeling is verbroken.

- bij speciale prijsafspraken, waarbij de bestelling niet via de webshop maar telefonisch of via de mail is gedaan, vervalt het retourrecht

- in overleg uitgevoerde speciale bestellingen (via winkel, mail of telefoon) kunnen niet geretourneerd worden

- Foto- en/of video camera's met meer dan 50 clicks(opnames) (Daarboven is het gebruik van de camera) Wilt u toch meer opname's maken dan verwijzen we u naar de verhuurmogelijkheid.

- De verpaking moet ongeopend zijn geweest, zegels etc niet verbroken.

- Inruil afspraken, verkopen waar inruil een onderdeel van de aankoop is. Dus geen retour bij inruil afspraken tenzij uw ingeruilde apperatuur nog in ons bezit is.

Wij sturen deze dan aan u retour. Bij twijfel bel ons even, 0344-632554 of chat


- Speciale prijsafspraken en/of speciale bestellingen.

 

Standaard herroepingsrecht bij levering van producten

1. Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 30 dagen. Deze termijn gaat in op de dag nadat u het product heeft ontvangen.

2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Foto Semeins retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Retourneren grote pakketten:
Grote en lange paketten, zoals TV, achtergrondrollen en andere artikelen kunnen niet via PostNL retour gestuurd worden. U dient deze zelf aan ons te retourneren. Voor vragen bel de sevicedesk: 0344-632554.

De kosten voor het retour zenden van dit soort artikelen is ongeveer €25.- tot €40.-

Terugbetaling

Terugbetaling vindt zo snel mogelijk plaats, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding.

 

Bijlage: formulier_voor_herroeping_Foto_Semeins.docx