Foto Semeins is aangesloten bij het Thuiswinkel waarborg.
Uw winkelwagen
0 items in uw winkelwagen
Subtotaal: € 0,00

FUJIFILM PROFESSIONAL SERVICES (‘FPS’) ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemene Voorwaarden Lidmaatschap

a. U kunt een lidmaatschap alleen verkrijgen en aanvragen via de FUJIFILM registratie portal garantie.FUJIFILM-digital.com/fps.

b. Alle benodigde informatie op de FUJIFILM registratiepagina dient volledig en correct te zijn. Verstrekte gegevens rondom het FPS lidmaatschap zullen extra worden gecontroleerd.

c. Lidmaatschap kan alleen worden gegeven aan diegenen die woonachtig zijn in Nederland en beschikken over een Nederlandse postcode en woonadres.

d. Lidmaatschap kan alleen worden verkregen aan klanten die hun apparatuur (binnen de afgelopen 24 maanden) rechtstreeks hebben gekocht van een officiële en geautoriseerde FUJIFILM dealer. Een lijst met officiele dealers is beschikbaar op de FUJIFILM website.

e. Geautoriseerde FUJIFILM dealers zullen hun apparatuur altijd hebben aangekocht via FUJIFILM Electronic Imaging Europe (FEIE), die zorgdraagt voor de uitvoering van het FPS serviceprogramma. Wanneer apparatuur is aangekocht via een niet geautoriseerde FUJIFILM FEIE dealer (cq. ‘grijze import’) kan geen gebruik maken van het serviceprogramma. In dat geval bent u volledig toegewezen op de service en support van de dealer waar deze apparatuur is aangekocht.

f. Klanten die hun FUJIFILM apparatuur buiten Nederland hebben aangekocht dienen omtrent registratie contact op te nemen met de FUJIFILM vestiging in het land van aankoop.

g. Klanten die het lidmaatschap hebben verkregen in het ene land, maar gebruik wensen te maken van de FPS service in een ander land, dienen telefonisch of per e-mail contact op te nemen met FUJIFILM in het land waar zij de reparatie wensen uit te laten voeren. Dit omdat de services van FPS niet in ieder land actief zijn.

h. Voor niet Nederlandse klanten die hun FPS lidmaatschap in een ander land hebben verkregen kan FUJIFILM alleen zijn uiterste best doen om te voldoen aan de gegeven garanties. Zo kan bijvoorbeeld niet altijd worden voldaan aan de mogelijkheid tot het uitlenen van apparatuur.

i. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de door hun verstrekte informatie, inclusief de mogelijkheden tot het opnemen en onderhouden van contact. (verblijfadres, e-mail adres, telefoonnummer, etc.). Zodoende FPS in staat is u informatie te kunnen verstrekken omtrent uw garantie en apparatuur. Wanneer de verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, kan FUJIFILM geen verantwoordelijkheid nemen omtrent informatie en verzending van uw apparatuur. FUJIFILM is niet verplicht om na twee jaar het FPS lidmaatschap te verlengen.


2. In aanmerking komen voor lidmaatschap

a. Klanten die een in aanmerking komende GFX camera én GF objectief hebben aangekocht.

OF

b. Klanten die beschikken over minimaal twee in aanmerking komende camerabodies uit de X-Serie én beschikken over minimaal drie in aanmerking komende XF objectieven.

i. In aanmerking komende camera’s zijn:

FUJIFILM X-Pro3

FUJIFILM X-T4

FUJIFILM X-T3

FUJIFILM X100V

ii. In aanmerking komende XF objectieven zijn:

FUJINON XF14mmF2.8 R

FUJINON XF16mmF1.4 R WR

FUJINON XF23mmF1.4 R

FUJINON XF35mmF1.4 R

FUJINON XF50mmF1

FUJINON XF56mmF1.2 R

FUJINON XF56mmF1.2 R APD

FUJINON XF80mm F2.8 R LM OIS WR Macro

FUJINON XF90mmF2 R LM WR

FUJINON XF200mmF2 R LM OIS WR

FUJINON XF8-16mmF2.8 R LM WR

FUJINON XF16-55mmF2.8 R LM WR

FUJINON XF50-140mmF2.8 R OIS WR

FUJINON GF100-200mmF5.6 R LM OIS WR

FUJINON XF100-400mm F4.5-5.6 R LM OIS WR

FUJINON MKX18-55mmT2.9

FUJINON MKX50-135mmT2.9

OF

c. Full Time werkende professionals die het leeuwendeel van hun omzet / inkomen behalen uit fotografische werkzaamheden en die minimaal beschikken over één in aanmerking komende camera én minimaal één in aanmerking komend objectief. Deze fotografen dienen zelf contact op te nemen met FUJIFILM waarin zij kunnen aantonen te voldoen aan deze extra vereisten.

FUJIFILM behoud zich het recht voor om nog extra aanvullend bewijsmateriaal aan te leveren om er zich van te kunnen vergewissen dat u daadwerkelijk professioneel fotografeert. Dit extra bewijsmateriaal kan bestaan uit facturen, briefpapier, een BTW nummer, inschrijving van KvK etc.


3. Kosten

a. De waarde van het lidmaatschap vertegenwoordigd een bedrag van €300,00 op jaarbasis. De eerste twee jaar kunnen u gratis worden aangeboden.

b. Er is geen enkele voorwaarde mogelijk waaronder u bij FUJIFILM een beroep kunt doen op een tegemoetkoming in geld dat de waarde vertegenwoordigd van het FPS lidmaatschap.


4. Condities

a. Het initiële lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van 2 jaar.

b. Na een periode van twee jaar vervalt automatisch het lidmaatschap en dient u als FPS lid, opnieuw uw lidmaatschap aan te vragen.

c. Binnen 30 dagen voorafgaand aan het verlopen van het lidmaatschap, zal u worden gevraagd om uw lidmaatschap te verlengen.

d. Op dat moment behoudt FUJIFILM zich het recht voor de voorwaarden te wijzigen en gebruik te maken van de op dat moment geldende lijst met in aanmerking komende camera’s en objectieven. U zult daarbij dan ook te horen krijgen of verlening wederom gratis zal zijn, of dat er voor het FPS lidmaatschap kosten in rekening zullen worden gebracht.


5. Voordelen bij reparaties

a. FUJIFILM geeft FPS leden voorrang bij service en zal daarbij haar uiterste best doen om reparaties voor GFX en X-Serie zo snel mogelijk uit te voeren.

b. De terug levertijd gaat in bij ontvangst van de goederen in het reparatiecentrum en eindigt op het moment dat FUJIFILM deze opnieuw uitlevert.


c. FUJIFILM bepaalt welke koerier de apparatuur komt ophalen bij de dealer of bij u thuis en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele vertragingen in de verzending. Dit geldt voor zowel ophalen als terugleveringen.

d. FUJIFILM kan voor gerepareerde apparatuur kosten in rekening brengen voor de verzending. Deze kosten worden gedragen door de ontvanger of klant.

e. FUJIFILM kan de reparatietijd nooit garanderen omdat er altijd een reden kan zijn voor enige vertraging. Daarbij moet u denken aan:

i. Niet voorradige reserveonderdelen.

ii. Een zeer ingewikkelde reparatie.

iii. Wanneer er vragen zijn omtrent bijvoorbeeld het lidmaatschap, of wanneer er dispuut is omtrent het gegeven of de reparatie onder de garantiebedingingen valt.

iv. Wanneer de klant niet woonachtig is in het Verenigd Koninkrijk.

f. Wanneer het lidmaatschap wordt toegekend komen alle door de klant aangekochte apparatuur uit de Fujifilm X-Serie en GFX cameralijn in aanmerking voor voorrang op reparaties. Ook wanneer het apparatuur betreft waarvoor u niet in aanmerking komt omtrent het FPS lidmaatschap.


6. Leen (of uitgeleende apparatuur)

a. Wanneer niet aan de reparatietijd kan worden voldaan, zal FUJIFILM contact opnemen met de klant of dealer om deze apparatuur ter uitleen beschikbaar te stellen.

b. FUJIFILM dient eerst akkoord te gaan met het uitlenen van apparatuur voordat deze wordt verzonden.

c. Het kan voorkomen dat u andere apparatuur krijgt dan dat de klant op dat moment zelf gebruikt. Dit is afhankelijk van de beschikbaarheid. FUJIFILM zal wel trachten u soortgelijke apparatuur als uitleen mee te geven.

d. Alle apparatuur die door FUJIFILM wordt uitgeleend is gecontroleerd op eventuele beschadigingen en op een goede werking.

e. Er kunnen geen SD kaarten, batterijen of andere accessoires worden uitgeleend, tenzij het om een speciaal verzoek gaat en waar FUJIFILM mee in kan stemmen.

f. De uitgeleende apparatuur is en blijft ten alle tijden eigendom van FUJIFILM. FPS leden mogen onder geen beding deze apparatuur verder uitlenen aan derden of verkopen.

g. FPS leden stemmen erin toe dat:

i. FUJIFILM apparatuur alleen gebruikt kan en mag worden zoals in de handleiding wordt vermeld.

ii. Het uitlenen door Fujifilm geschiedt onder de voorwaarde dat het product in dezelfde goede conditie wordt teruggebracht.

iii. Het FPS lid draagt er zorg voor dat de uitgeleende apparatuur niet onderhevig is of blootgesteld wordt aan schokken, klappen, waterschade, zand, vuil of andere substanties die schade kunnen veroorzaken aan de apparatuur. Ook mag de uitgeleende apparatuur niet worden blootgesteld aan extreme weersomstandigheden.

iv. Gedurende de tijd dat het FPS lid leenapparatuur in zijn bezit heeft, is dit FPS lid zelf verantwoordelijk voor schade en diefstal, inclusief schade veroorzaakt door onjuist handelen of verkeerd verpakken.

v. FUJIFILM behoudt zich het recht voor om schade te verhalen op het FPS lid, wanneer apparatuur beschadigd raakt gedurende de tijd dat het FPS lid deze in zijn/haar bezit heeft of wanneer deze apparatuur wordt gestolen gedurende de uitleenperiode.

vi. Wanneer uitgeleende apparatuur door het FPS lid niet tijdig wordt teruggebracht behoudt FUJIFILM zich het recht voor om de apparatuur van dit FPS lid in bewaring te houden tot het moment dat de uitgeleende apparatuur is terugbezorgd bij FUJIFILM.

vii. Wanneer in het uitzonderlijke geval de uitgeleende apparatuur defect raakt gedurende de uitleenperiode dient het FPS lid onmiddellijk contact op te nemen met FUJIFILM om uitleg te geven over hetgeen er is voorgevallen.

viii. Aan het einde van de uitleenperiode dient het FPS lid zorg te dragen omtrent een tijdige retourzending van de geleende apparatuur.

h. FUJIFILM zal de uitleen apparatuur brengen en ophalen door een door FUJIFILM aangestelde koeriersdienst. FUJIFILM zal zorgdragen voor een verzendlabel voor terugzending van de uitgeleende apparatuur.

i. Het FPS lid stemt erin toe dat alle gebruikte verpakingsmaterialen zullen worden bewaard en gebruikt om de apparatuur in terug te kunnen zenden. FUJIFILM zal het FPS lid verantwoordelijk houden wanneer er tijdens transport door gebruik van ondeugdelijke verpakking een beschadiging is opgetreden.

j. Van het FPS lid wordt verwacht dat hij de SD kaart uit de camera verwijdert voordat de uitleenapparatuur wordt teruggezonden. FUJIFILM kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor beschadiging of verlies van een geheugenkaart(en).

k. Ieder FPS lid vergewist zich ervan en stemt ermee in dat dat FUJIFILM op ieder moment een beroep kan doen om de uitgeleende apparatuur op te vragen. Dat mag zij doen zonder enige opgaaf van redenen en op ieder door FUJIFILM gewenst moment. Het FPS lid dient ten alle tijden gehoor te geven aan de oproep van FUJIFILM tot teruglevering van de door FUJIFILM uitgeleende apparatuur.

l. Het FPS lid vergewist er zich van en is er zich van bewust dat er op de door FUJIFILM uitgeleende apparatuur geen garantie rust. Er kan dus nooit en te nimmer aanspraak worden gemaakt op enige garantievoorwaarden. FUJIFILM kan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade (direct of indirect) die er ontstaat aan of omtrent de apparatuur gedurende de tijd dat deze aan een FPS lid is uitgeleend. Schade door inkomstenderving, economische schade, een verloren opdracht, reputatieschade, overdrachtsschade en schade door goodwill zijn daarmee voor risico van het FPS lid zelf. FUJIFILM kan hiervoor nimmer aansprakelijk worden gesteld.


7. Apparatuur laten controleren (“Health Check en Sensorreiniging”)

a. FPS leden hebben de mogelijkheid om tot maximaal twee FUJIFILM producten gratis te laten controleren of te laten reinigen. Dit kan zijn een camera of een objectief. De controle behelst daarmee dus een camera of objectief, een tweetal camera’s, of maximaal een tweetal objectieven.

b. Wanneer een FPS lid in een jaar géén gebruik maakt van deze servicemogelijkheid, dan kan deze ook niet naar voren worden geschoven. Het FPS lid mag zelf bepalen welke van zijn FUJIFILM apparatuur hij/zij laat controleren of schoonmaken. Dit product hoeft geen onderdeel uit te maken van de voorwaarden om lid te mogen worden.

c. Wanneer meer dan twee producten (per jaar) worden aangeboden, zullen de reguliere kosten gelden die FUJIFILM hiervoor hanteert. Deze zullen vervolgens in rekening worden gebracht bij het FPS lid. Wanneer u wilt weten welke kosten hiermee gemoeid zijn kunt u daarvoor contact opnemen met FUJIFILM.

d. De ‘gezondheidscontrole’ van uw apparatuur en de schoonmaakbeurt zullen alleen tezamen worden uitgevoerd.

e. De definitie wat een ‘gezondheidscontrole’ en ‘schoonmaakbeurt’ inhouden kunt u terugvinden op de website van FUJIFILM.

f. FUJIFILM behoudt zich het recht voor deze definities naar eigen inziens te hanteren en te wijzigen. Over eventuele wijzigingen hoeft FUJIFILM FPS leden niet te informeren. De huidige definitie luidt als volgt.

Camerabody Focuscheck; Focus Plane, Back Focus, Macro, Focus Modus.

Lens focuscheck; Focus Plane, Back Focus, Macro.

Belichtingscontrole; Sluitertijd, Diafragmameting, Lichtmeting.

Zoeker; Duale functie, Oogsensor, Diopter.

Witbalans; Automatisch, Voorinstellingen, Handmatig.

Camera Output; HDMI, USB, Microfoon.

Schoonmaken; Externe behuizing, Zoeker, Voorste en achterste lenselementen (buitenzijde),Sensorreiniging.

Diversen; Horizon meting, Batterijverbruik, Firmware, Bedieningstoetsen.


8. Discount on Out-of-Warranty Repair

a. Voor iedere reparatie die buiten de garantie valt wordt een korting verstrekt van 15%. Een lijst met zaken die buiten deze garantie vallen kunt u opvragen bij FUJIFILM. Klanten mogen zelf kiezen of zij voor reparatie buiten de garantie deze direct door FUJIFILM laten uitvoeren of dat zij hun apparatuur eerst aanbieden bij de dealer waar zij deze hebben gekocht. De korting van 15% geldt alleen indien de klant zijn apparatuur rechtstreeks bij FUJIFILM ter reparatie aanbiedt. Dit omdat een dealer altijd nog additionele kosten in rekening kan en mag brengen. Hier heeft en mag FUJIFILM wettelijk gezien geen invloed op uitoefenen.


9. Modifications to the FPS Program

a. FUJIFILM behoudt zich ten alle tijden het recht voor aanpassingen te doen op het FPS lidmaatschapsprogramma of om deze tussendoor te beëindigen. Bij wijzigingen zullen deze nieuwe voorwaarden op de website van FUJIFILM worden geplaatst, of zal klant worden verwittigd via e-mail, per post of middels een ander medium.


10. Niet FPS Service

a. Wanneer een product om wat voor reden dan ook niet gerepareerd kan worden of niet in aanmerking komt voor FPS, dan zal reparatie of vervanging worden uitgevoerd onder de normale garantiebedingingen.

b. Het gegeven dat FPS een extra service is doet niets af aan de standaardvoorwaarden die gelden voor garantiebedingingen. Deze blijven, gezien het consumentenrecht ten alle tijden van kracht. De standaard garantiebepalingen staan los van de service die door FPS wordt geboden.


11. Force Majeure

a. In het onwaarschijnlijke geval dat FUJIFILM niet in staat is om haar FPS programma uit te voeren, door bijvoorbeeld een staking, rellen, oproer, overstromingen, brand, aardbevingen, stormen, explosies, ‘gods wil’, oorlog, overheidsingrijpen, werkomstandigheden, toeleveringsproblemen, terroristische activiteiten, (grondstof) tekorten, problemen bij verzending, of iedere andere oorzaak waarop FUJIFILM geen invloed kan uitoefenen, of verantwoordelijk voor draagt (een ‘Force Majeure’ , of situatie van overmacht) zal FUJIFILM de klant hiervan op de hoogte stellen wanneer de gelegenheid zich daartoe voordoet. FUJIFILM zal daarbij trachten de voortgang van haar activiteiten daarbij zo snel als mogelijk is te hervatten.


12. General Terms

a. De voorwaarden omtrent FPS lidmaatschap vallen onder jurispudentie van het Engelse recht en Engeland en Wales en de niet exclusieve jurisdictie van de Engelse gerechtshoven. Indien enige algemene voorwaarde op een moment niet strikt wordt toegepast of nageleefd door FUJIFILM, zal dit FUJIFILM, er niet van weerhouden om diezelfde algemene voorwaarde of enige andere voorwaarde op een ander moment wel strikt toe te passen.

b. De voorwaarden voor het FPS lidmaatschap zijn generlei overdraagbaar.

  Bezig met laden...